Thursday, April 12, 2018

ఈ దేహం
స్నేహానికే కాదు
సమరానికి సిద్దమే!
ఈ మనస్సు
మోసపోవడానికే కాదు
గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్దమే!
ఈ గుండె
నన్ను బ్రతికించడానికే కాదు
ఎన్నో జీవితాలను వెలిగించడానికి సిద్దమే!
ఈ జీవం
జీవించడానికే కాదు
మరణించడానికి సిద్దమే!
నేను సిద్దమే అని చెబుతున్నా
నీ సంసిద్దత కోసం చూస్తున్నా
తోడొస్తావా మిత్రమా!
డా. సు.కు.ది. 

(కాస్టింగ్ కౌచ్ భూతాన్ని బయటికి చూపిస్తున్న శ్రీరెడ్డి కి సంఘీభావంగా) 

No comments: